Danh Sách Thiện Nguyện Viên

Key note speakers:
Writer Phan Nhật Nam, Captain Michael Đỗ

Master of ceremonies:
Mr Nam Lộc, Ms Quỳnh Hương

HOF 2007 Ambassadors & Logistic Team
Program & Event Coodinators:
Thái Hà, Mr Bùi Xuân Huy

Graphic Design & Web Design:
Mr Hải Nguyễn.

Poster Design:
Nguyễn Tiến Dũng, Mỹ Hạnh & ND Show

Sponsorship committee:
Thái Hà, Me Nguyễn Thanh Tuyền, Hoa Hậu Bích Liên., Mrs Bùi Thanh Hương

Advertisement Group:
Mr Trần Nguyên Khang, Nam Nguyễn, Steven Nguyễn, Mrs Nguyễn Minh Trang

Artistic Coordinators:
Mr. Bùi Xuân Huy, Tài Nguyễn, Nguyễn Tuấn

Volunteer Coordinators:
Mr Điện Lê, Mr. Võ Kim Sơn

Stage Coordinators:
Mr Đặng Quốc Thịnh, Phạm Hữu Khoa

Technics Coordinators:
Mr Lộc Can, Paul Đặng

Security Coordinators:
Mr Trần Văn Thanh` , Đặng Quốc Thịnh

Wecome Reception Coordinators:
Mr Tim Nguyễn, Miss Trang Huỳnh, Mr Hiệp Nguyễn,
Lewis Nguyễn, Laurent Trương, Ms Cathy Chữ Đan Trinh

Accounting:
Mrs Dung Nguyễn, Uyên Lê, Minh Trang Nguyễn

Videographer:
Anh Tài Video

Photographers Group:
Mr. Nguyễn Lang, Phương Photo,
Mr Dũng Nguyễn, Mr. Điện Lê

Multi Media Coordinators:
Writer Kỳ Vũ, Mr. Phương Phạm

Editoral Group:
Phan Nhật Nam, Nguyễn Đức Tuấn, Việt Hải La, Hoàng Trung Phong

Dancers Group:
Nhóm Sinh Viên và Thiếu Nhi VN Montréal

Special Thanks to:
Premiere Productions = Sound & Lighting .
Event reporting = MC Quỳnh Hương (CA), Ms Thanh Hàng (Toronto),
Mr Hoàng Chân Như (Dallas), Mr Huy Bùi (Mtl)
Fleuriste Laurier = Floral Arrangement
Website = Take2tango.com, NYVACA.com, VienXuMagazine.com,
Mr Lê Hân & Hope for Kids Toronto
Mr Nguyễn Tuấn = Panels Design

Trang Trước Trang Sau Trang Chủ